1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Simon Ügyvédi Iroda
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
Tel/Fax: (42) 400 928
Mobil: (30) 212 66 61
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Köszöntjük Önt a Simon Ügyvédi Iroda honlapján, amit a Nyíregyházi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi irodánk tart fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Szakterületeink

 

Ügyvédi Irodánk a szélesebb értelemben vett polgári jog, azaz a civilisztika területén nyújt szolgáltatásokat ügyfelei számára. Tevékenységünk jellegét tekintve egyaránt kiterjed az okiratszerkesztésre, a jogi tanácsadásra és a polgári jogi eljárásokban történő képviselet ellátására. Rendszeres munkavégzést kívánó esetekben tartós megbízási szerződés keretében is rendelkezésre állunk, ilyenkor jellemzően valamennyi típusú tevékenységet ellátjuk a felmerülő igények alapján.

Különösen az alábbi szakterületeken rendelkezünk gyakorlati tapasztalatokkal:

Cégügyek:

Rendszeres tevékenységünk közé tartozik a gazdasági társaságok alapítása, létesítő okiratuk módosítása vagy egyéb adatváltozásaik cégnyilvántartásba történő bejelentése, legfőbb szervi üléseik előkészítése. Jelentős mértékű tapasztalatra tettünk szert társasági jogi jogviták megoldásában, társasági részesedésekre vonatkozó átruházási jogügyletek előkészítésében. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezeket a feladatainkat körültekintően, ügyfeleink igényeinek pontos feltérképezése és az ismert jogi lehetőségekhez történő igazítása útján, testreszabott módon végezzük.

Gazdasági jog:

Leggyakoribb tevékenységeink közé tartozik a kereskedelmi életben előforduló szerződések elkészítése, véleményezése, melyet a honlapunkon elérhető valamennyi nyelvi változatban tudunk vállalni. A felek által meghatározott lényeges tartalmi elemek okiratba foglalásán túlmenően általában javaslatot teszünk olyan, a jogszabályok által megengedett szerződéses kikötések alkalmazására is, melyek ügyfeleink érdekének érvényesítését fokozottan szolgálják. Munkánk során figyelembe vesszük a versenyjog, fogyasztóvédelem és adójog területén szerzett tapasztalatainkat is.

Munkajog:

Elsősorban munkáltató ügyfeleink számára napi szinten foglalkozunk a munkaviszony létesítésére, módosítására, megszüntetésére vonatkozó iratok elkészítésével, ezekhez kapcsolódóan vagy egyéb kérdésekben felmerülő tanácsadással. Időről-időre munkavállaló ügyfeleink képviseletét is ellátjuk, így komplex tapasztalatokra teszünk szert munkajogi igények érvényesítése körében.

Ingatlanügyletek:

A lakossági ügyfelek által leggyakrabban igénybevett jogi szolgáltatásként Irodánk természetesen készséggel áll rendelkezésre ingatlan adásvételi, ajándékozási, haszonélvezeti jogot alapító vagy más egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó jogot keletkeztető, módosító, megszüntető szerződések elkészítése során, mind lakhatási, mind egyéb célú, így termőföld ingatlanokra vonatkozóan is. Ezekben az esetekben a tulajdoni lapok beszerzését és a földhivatal előtti eljárást a megbízás keretében Irodánk szokta vállalni. Rendszeresen készítünk és véleményezünk továbbá bérleti szerződéseket, társasházi alapító okiratot, szervezeti-működési szabályzatot is.

Infokommunikáció és szellemi tulajdon joga:

Közel két évtizedre visszatekintő múlttal rendelkezünk a média- és elektronikus hírközlési jog, valamint a reklámjog szakterületén. Folyamatosan foglalkozunk szerzői jogi ügyekkel, védjegy- és egyéb iparjogvédelmi feladatokkal.

Közigazgatási jog:

Visszatérő jelleggel ellátjuk ügyfeleink hatósági ügyekben történő képviseletét mind a kérelmek összeállítása és benyújtása, mind az esetleges jogorvoslati lehetőségek igénybevétele során. Kiterjedt gyakorlati ismeretekkel rendelkezünk szabályozott szolgáltatásokra vonatkozó, fogyasztóvédelmi, versenyjogi, központi költségvetési és helyi adóügyekben. Irodánkban közigazgatásban töltött jelentős idővel rendelkező ügyvéd is dolgozik, így a jogszabályi előírások gyakorlati alkalmazási tapasztalatai is rendelkezésünkre állnak.

Peres és nemperes eljárásokban történő képviselet:

Bár ez a tevékenység gyakran nem önállóan jelentkezik, megbízásaink jelentős részét valamely követelés érvényesítésére, vagy azzal szembeni védekezésre irányuló eljárásjogi képviselet teszi ki. Ez magában foglalja a bíróságok előtti peres képviseletet, a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásokat, a felszámolási és végrehajtási eljárásokban történő eljárást, de rendszeresen eljárunk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság előtt is. Ilyen jellegű tevékenységet elsősorban Nyíregyházán és a keleti országrészben fekvő városokban, valamint Budapesten tudunk vállalni. Tartós megbízási szerződés alapján ügyfeleink vevőkkel szembeni követelésállományának folyamatos kezelésében is segítséget tudunk nyújtani.

Civil szervezetek képviselete:

Irodánk munkatársai között egyesületek és alapítványok bírósági ügyeinek intézésére szakosodott kolléga is található, aki mind a létesítés és adatváltozás, mind a közhasznú fokozat megszerzése területén gyakorlattal rendelkezik.